Over ons

Nederlandse Vereniging van Dansleraren:

De NVD werd op 1 augustus 1920 opgericht om de dansleraren in Nederland te coördineren, het dansen te bevorderen en het beroep als dansleraar uit te oefenen. Zij tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: -het houden van, of deelnemen aan vergaderingen, congressen, cursussen, demonstraties en wat verder de kennis van de leden bevorderen kan. -het zenden van petities over onderwerpen, tot de werkkring van de vereniging behorende Het uitgeven en/of steunen van geschriften of bladen, welke strekking met het doel van de vereniging strookt. Het samenwerken met, of steunen van instellingen of personen, die een doel, overeenkom- stig met de missie en visie, uitsluitend of onder meer beogen. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Agenda

21 juni 2019
10:00 uur - 12:30 uur
NVD Congres ALV
21 juni 2019
10:00 uur - 18:00 uur
NVD Congres
22 juni 2019
19:30 uur - 01:00 uur
NVD Congres Gala

NVD Academie logo def

Deze website maakt gebruik van cookies.